Leksikon naravne in kulturne dediščine na Notranjskem

04 Steinbergovi bakrorezi

Bakrorezi iz knjige Franca Antona Steinberga Gründliche Nachricht von dem in dem Inner-Crain gelegenen Czirknitzer-See, 1758

Temeljito poročilo o na Notranjskem ležečem Cerkniškem jezeru, prevedeno 2015

Skenirala Katarina Skuk, za splet pripravil Tine Schein


Fotogalerija


Urbar


Kataster


Razglednice


Dokumenti in multimedija


favicon KJUC grb z napisom A (2) BARVNO NRP logo CMYK 02 Notranjci
Copyright ©2022, eNotranjska, Platforma Webtool6, Qualitas , Vse pravice pridržane.