Leksikon naravne in kulturne dediščine na Notranjskem

Bečaje

Prebivalstvo
Leto
Število
1869
19
1961
29
2021
28

Predniki so se naseljevali ob izvirih, ob vodah. To velja tudi za Bečaje, ki imajo v korenu besede beč, kar lahko pomeni izvir, vodnjak; možna izpeljava imena je tudi iz glagola bečati (oglašanje jelena, srnjaka, ovce). Ko so furali s konji, z voli, je bilo pri koritu sredi vasi zadnje napajanje vprežne živine, preden so šli v hribe: k Svetemu Vidu in naprej v Osredek. Pravijo, da če si prišel čez Belico, čez hrib nad vasjo, si bil lahko srečen, da nisi bil tepen in si šel lahko naprej. Kdor je imel neporavnane račune, ni ušel. V urbarju nadliškega gospostva za leto 1509 je omenjen kmet Primož Bečaj (Wutschey). Enega izmed historičnih zapisov imena vasi Bečaje lahko razberemo iz turjaških tabel, nastale med letoma 1749 in 1753, kjer je ime zapisano kot Bei Wetschei (pri Bečaju). Navedeni so štirje kmetje: Jakob Hiti s četrtinsko kmetijo ter Štefan Rot, Marko Bečaj in Jurij Hiti, ki so imeli vsak po eno dvanajstinsko kmetijo; skupaj so imeli Turjaški eno polovično kmetijo. V Franciscejskem katastru za Kranjsko iz 19. stoletja so zapisani: na številki 1 Anton Hiti (Suhadolnik), potem je bil na tej številki Štrukelj (Antonšči so prišli s Kranjčega), zdaj Lah, na številki 2 Primož Bečaj (Majer), zdaj Pirman, na št. 3 Anton Pikovnik (Rusec), Otoničar, na št. 4 Valent Bečaj (Zgončovi), hiše ni več, na št. 5 Matija Mramor (Ta Skrajni), zdaj Perušek. 


Med obema vojnama sta bili v vasi pri Štrukljevih trgovina in gostilna. Posel je cvetel predvsem v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko so delali cesto od Cajnarjev do Svetega Vida. Zelo podjeten trgovec je bil Zalar, doma od Hribljanov; imel je več hiš. Bil je v Ameriki in je obogatel s kartanjem. V Cajnarjih je imel žago na mestu, kjer je zdaj gasilni dom. Od kmetov je odkupoval pridelke.


Na sredini vasi stoji vaško korito z letnico 1907. Vodo so vaščani pripeljali iz izvira, ki je na vrhu vasi, z rebri, in je oddaljen približno 150 metrov. Izvir ni nikoli presahnil, vedno je bilo polno korito. Vaški vodovod so obnovili okrog leta 1973. Lahov oče je s traktorskim plugom zoral kanal, da so lahko dali cevi, saj je bila prej voda samo do beča, ne pa do hiš. Ker se je vas začela širiti, so leta 1994 naredili še en rezervoar in položili dodatne cevi. Javni vodovod je bil zgrajen leta 2010.


 


Povzeto po prispevku Marije Hribar, objavljen v Slivniških pogledih. Celoten prispevek v knjigi Od Unca do Zahriba ...


Fotogalerija


favicon KJUC grb z napisom A (2) BARVNO NRP logo CMYK 02 Notranjci
Copyright ©2022, eNotranjska, Platforma Webtool6, Qualitas , Vse pravice pridržane.