Leksikon naravne in kulturne dediščine na Notranjskem

Čohovo

Prebivalstvo
Leto
Število
1869
44
1961
23
2021
4

Danes večina kraj pozna zaradi pustne prireditve TV Čohovo. Manj pa jih ve, zakaj »uradna butalska televizija« nosi to ime. Ta domislica se je pustarjem utrnila že pred leti, starejši pa vedo povedati, da je to zaradi opravljivke, ki je bila po rodu s Čohovega.

Čohovo je naselje, par sto metrov oddaljeno od Svetega Vida. Ker nima table, ki bi označevala začetek, je težko določiti, kje se konča Sveti  Vid in kje začne Čohovo. Zadnji dve hiši, na levi in desni strani ceste, ki sta sicer bližje Svetemu Vidu kot preostanku vasi Čohovo, sta že del Čohovega, domačini pa tisti del imenujejo F'rtica. »Ime F'rtica oziroma Fortica je izpeljanka iz izraza za trdnjavo, po italijansko fortezza. Tu naj bi namreč stala trdnjava, po domače pa še danes pravimo F'rtica,« pravi France Tekavec - Bahne. Danes ima vas štiri redne prebivalce, dva s F'rtice in dva v skupini hiš malo naprej.

V zgodovinskih virih se za Čohovo pojavlja zapis Tschochou. V prispevku Iz zgodovine Nadliška na Notranjskem Stane Okoliš piše, da se v ohranjenih turjaških urbarjih iz 16. stoletja pojavljajo priimki kmetov, po katerih se v virih imena naselij pojavljajo šele pozneje. Čohovo naj bi se imenovalo po Jannesu Netzuchowinu (Janez Nečehovin), od koder izpeljanka »Na Čohovem«.

V franciscejskem katastru iz leta 1823 so na seznamu stavbnih parcel pod številko 1 napisani Simon Knap, pod št. 2 Štefan Tavžel in pod št. 3 Jakob Usenik.

Čeprav je pustna televizija dobila ime po tej vasici na Vidovski planoti zaradi čisto neke druge stvari, se ne moremo znebiti občutka, da se TV Čohovo ne bi mogla imenovati po primernejšem kraju: tu živijo pevci, godci, skratka veseljaki. Pa Bahnetove destilarne skoraj ni treba omeniti.


 


Povzeto po prispevku Miha Jernejčiča, objavljen v Slivniških pogledih. Celoten prispevek v knjigi Od Unca do Zahriba ...


Fotogalerija


favicon KJUC grb z napisom A (2) BARVNO NRP logo CMYK 02 Notranjci
Copyright ©2022, eNotranjska, Platforma Webtool6, Qualitas , Vse pravice pridržane.