Leksikon naravne in kulturne dediščine na Notranjskem

Podslivnica

Prebivalstvo
Leto
Število
1869
43
1961
52
2021
30

Prva omemba kraja: 1441 Slunicz . . . zu Slunicz . . .

V Podslivnici so med podložniki šteberškega gospostva leta 1575 navedeni: Blaž Primožič, Matija Otoničar, Osvald Otoničar in Blaž Skočaj. V franciscejskem katastru iz 19. stoletja so zapisani: na številki 1 Jurij (Georg) Primožič, št. 2 Pavel Bečaj, št. 3 Primož Primožič, št. 4 Jernej Otoničar, št. 5 Simon Primožič, št. 6 Jakob Primožič, št. 7 Gregor Primožič, št. 8 Jakob Hribar, št. 9 Jernej Primožič, št. 10 Jakob Primožič, št. 11 Matija Primožič in št. 12 Matija Otoničar.

V vasi stoji cerkev, posvečena svetemu Frančišku Ksaveriju, španskemu jezuitu, zavetniku misijonov. Prvič je omenjena v 17. stoletju, na vhodnem portalu pa je letnica 1758. Cerkev, pod katero sodita še vasi Otonica in Mahneti, je podružnica cerkniške župnije (leta 2015 so obnovili zvonik, leta 2018 pa še streho cerkve). Žegnanje, edina večja prireditev v Podslivnici, je na prvo nedeljo v oktobru.

12. aprila 1910 je nastal dogovor med deželnim odborom, poljedelskim ministrstvom in občinama Cerknica in Rakek, da se zgradi vodovod iz izvira v Podslivnici. Gradnja se je začela leta 1907, končala pa 1912. Ker so se iz teh krajev oskrbovali z vodo drugi, je bila podpisana pogodba, po kateri prebivalcem Podslivnice desetletja ni bilo treba plačevati vode, saj so »njihovo« uporabljali drugje po občini. Danes se iz izvira Podslivnica z vodo oskrbujejo vasi Mahneti, Otonica, Topol, Brezje, Podslivnica in Ponikve. Ob vodi, ki kot desni pritok Mahneščice teče izpod Slemena mimo Hribarjevega, Podslivnice in Mahnetov, je stal Podslivniški mlin. Že leta 1602 se v Podslivnici omenja tudi žaga Andreja Obreze. Priimek izhaja iz glagola obrezati.

Še ena posebnost vasi pa so kozolci. »Jih je skoraj več kot hiš,« se pošalijo vaščani. V vasi ni nobenega podjetja, društva; prebivalci se vozijo na delo ali se celo odseljujejo. Se pa po drugi strani, kot je to v navadi v manjših podeželskih naseljih, priseljujejo tisti, ki si želijo uživati v miru, tišini in naravi.


 


Povzeto po prispevku Miha Jernejčiča, objavljen v Slivniških pogledih. Celoten prispevek v knjigi Od Unca do Zahriba ...


Fotogalerija


favicon KJUC grb z napisom A (2) BARVNO NRP logo CMYK 02 Notranjci
Copyright ©2022, eNotranjska, Platforma Webtool6, Qualitas , Vse pravice pridržane.