Leksikon naravne in kulturne dediščine na Notranjskem

Rakek

Prebivalstvo
Leto
Število
1869
482
1961
1442
2021
2195

Prva omemba kraja: 1300 …Rachach . . . in villa de Rachach de Circhiniz …

Rakek se je iz majhne vasi razvil v bogat kraj. Ko pa so se občinske in državne ustanove preselile v Cerknico, je razvoj zamrl. 

Kot je navedeno v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen je Rakek poimenovan po ponikalnici Rak, katere ime se navezuje na ozko in vijugasto sotesko. Rakek, nekdaj majhna vasica ob takratni cerkvi svetega Urha, se je začel razvijati po letu 1857, ko so dogradili železnico med Dunajem in Trstom, in se je kot obmejni kraj razcvetel med obema svetovnima vojnama. Ko so po drugi vojni ukinili okraje in ustanovili Občino Cerknica, je začel izgubljati pomembne ustanove in s tem delovna mesta. Stavba železniške postaje s sodiščem, prej duša in srce kraja, je nekaj let samevala, danes pa imajo v njej prostor društva, katerih člani skrbijo za to, da življenje na Rakeku ni povsem zamrlo. Središče kraja se je s pošto in banko preselilo nekaj sto metrov proč, kjer pa ni nikoli prav dobro zaživelo.

Še v prvi polovici 19. stoletja je bil Rakek precej nepomemben kraj, gruča hiš se je večinoma stiskala okoli takratne cerkve svetega Urha. Stara cerkev je vključena v novo, ki so jo povečali po načrtih, ki jih je pod Plečnikovim vodstvom narisal Janez Valentinčič. Novo cerkev so posvetili leta 1938. Cerkev se danes imenuje cerkev Srca Jezusovega.

Kot rečeno je razvoj kraja povezan z železnico in železniško postajo, ki je postala okno v svet za obsežno zaledje. Rakek se je razvil v središče lesne trgovine na Notranjskem, kraj pa je postal tudi upravno središče. Leta 1896 je bila ustanovljena Občina Rakek, pod katero so spadali še Unec, Ivanje selo in Slivice. Med prvo in drugo svetovno vojno se je število prebivalcev potrojilo. Po ljudskem štetju leta 1869 je na Rakeku v 60 hišah živelo 482 prebivalcev, leta 1948 pa je število prebivalstva naraslo na 1240 oseb. Zaradi napredka se je moralo spreminjati tudi šolstvo – na Rakeku je 15. oktobra 1926 s poukom začel 1. razred meščanske šole.

Od 8. septembra 1945 do 22. januarja 1948 je bil na Rakeku sedež okraja za Notranjsko. Na Rakeku je bil od 21. septembra 1945 tudi sedež okrajnega sodišča. Leta 2001 se je preselilo v Cerknico. Rakek je bil pomemben kraj tudi še nekaj časa po drugi svetovni vojni, nato pa se je zgodba začela obračati. »Leta 1954 so ukinili okraje ter ustanovili Občino Cerknica, takrat je Rakek začel izgubljati na veljavi,«je povedal Leon Drame.

Kulturno in športno udejstvovanje ima na Rakeku dolgo tradicijo. Kot pravi Drame, so imeli v določenem obdobju celo tri kulturne dvorane: sokolski dom, orlovski dom in dom jugoslovanske ljudske armade v vojašnicah. Amaterski gledališčniki so uprizarjali predstave kot pravi profesionalci. V zadnjih štirinajstih letih za kulturno dogajanje skrbi Kulturno društvo Rak Rakek, ki povezuje folklorno skupino, sekcijo za balet in sodobni ples, pevski zbor ter klekljarsko in likovno sekcijo. Nogometaši so nekdaj igrali v 1. slovenski ligi, zelo uspešni so bili kegljači, pa tudi strelci. Danes je najuspešnejše društvo Ping pong klub Rakek; njihovi tekmovalci pobirajo medalje na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Člani turističnega društva skrbijo, da je kraj urejen. Aktivni so tudi v društvu upokojencev, rakovški jamarji pa uspešno raziskujejo jame doma in v tujini. Gasilstvo ima več kot stoletno tradicijo – Požarno brambo Rakek so ustanovili že leta 1887.

Leta 2018 so pri tamkajšnji Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek slovesno odprli novo športno dvorano. Dopoldne se med šolskim letom v njej razlega otroški smeh, popoldne pa jo uporabljajo člani številnih društev.


 


Povzeto po prispevku Petre Trček, objavljen v Slivniških pogledih. Celoten prispevek v knjigi Od Unca do Zahriba ...


Fotogalerija


favicon KJUC grb z napisom A (2) BARVNO NRP logo CMYK 02 Notranjci
Copyright ©2022, eNotranjska, Platforma Webtool6, Qualitas , Vse pravice pridržane.