Leksikon naravne in kulturne dediščine na Notranjskem

02 Cerkniško jezero jeseni in pozimi

Presihajoče Cerkniško jezerofoto Tine Schein


Cerkniško polje je največje kraško polje v Sloveniji. Ravninski del Cerkniškega polja je velik 35 kvadratnih kilometrov. Nižji del polja ob večjih padavinah poplavi voda, ki se na polju zadržuje povprečno 10 mesecev na leto. Poplavni del polja domačini in strokovnjaki imenujemo presihajoče Cerkniško jezero. Ob najvišji poplavni vodi je jezero dolgo 10,5 km in široko do 4,5 km. Največje vode Cerkniškega jezera poplavijo preko 28 kvadratnih kilometrov polja. Nadmorska višina dna Cerkniškega jezera je 546 m.


Glavni vodotok Cerkniškega jezera je Stržen, ki ga ob izviru imenujejo Obrh. Struga Stržena, ki vijuga po jezerskem dnu je dolga 17 km.


Cerkniško jezero nima površinskih odtokov, vsa voda iz jezera odteka skozi podzemske jame, med katerimi sta, s preko 8.500 m raziskanimi podzemskimi rovi, največji in najdaljši jami Velika in Mala Karlovica. Voda v Jamskem zalivu skozi ti dve jami odteka proti Rakovem Škocjanu, 1,5 km dolgi kraški dolini. Iz Rakovega Škocjana voda odteka skozi podzemlje Tkalce jame proti Planinski jami, kjer se v podzemlju združi s podzemno Pivko, ki ponikne v Postojnski jami. Sotočje obeh podzemskih rek v Planinski jami je eno redkih znanih podzemskih sotočij.


Drugi del vode iz Cerkniškega jezera odteka skozi podzemske požiralnike, vertikalne jame v jezerskem dnu, globoke do 12 m. Med njimi so največji: Rešeto, Vodonos, Ponikve, Kotel, Zajcevke, Gebno, Skednenca in Retje. Vse te ponorne jame odvajajo vodo v drugo smer, v izvire Bistre in Lubije na robu Ljubljanskega barja. Cerkniško jezero je geološko razvodje, ki del vode odvaja proti Rakovem Škocjanu, drugi del pa proti izvirom Bistre.


Voda v Cerkniško jezero priteka iz Loške doline, skozi podzemske jame Velike Golobine, ki po skoraj dveh kilometrih podzemskega toka izvira na vzhodnem robu Cerkniškega jezera pri izvirih Obrh in Cemun. Na severnem delu Cerkniškega polja voda priteče na dan v več izvirih,  med katerimi sta največja Šteberški Obrh in Žerovniščica. V oba izvira priteka voda, ki ponikne na Bloški planoti. Edini površinski dotok Cerkniškega jezera je Cerkniščica.


Cerkniško jezero je del porečja kraške Ljubljanice, ki se pretaka skozi neznano podzemlje notranjskega krasa.


 


Fotogalerija


favicon KJUC grb z napisom A (2) BARVNO NRP logo CMYK 02 Notranjci
Copyright ©2022, eNotranjska, Platforma Webtool6, Qualitas , Vse pravice pridržane.